dimarts, 4 de febrer de 2014

VOCABULARI DE GENETICA.

 • LOCUS :
   Posició fitxa en un cromosoma,com la d'un gen.

 • DOMINANTE :
   Relació entre alelos del mateix gen,en el que u enmascara la expresió d'altre alelo en el mateix locus.

 • HOMOCIGOT :
   Un organisme homocigotic és respecte a un gen quan els dos alelos transmeten la mateixa informació.

 • GEN :
   Es una unitat de informació dins del genoma,que conté tots els elements necesaris per a su expressió de 
   manera regulada.

 • CLON :
   Conjunt d'individus geneticament idéntics que descendeixen de un matiex individu per mecanisme
   de reproducció axesual.

 • MUTACIÓ :
   Alteració o cambi d'informació d'un ser viu.

 • RECESIUS :
   Un alelo dominante necesita estar a soles per poder expresarse.

 • HETEROCIGOTO :
   Es un individu diploide que per a un gen donat, té en cada u dels cromosomes un alelo en el 
   mateix locus.

 • NUCLI :
   Organul membranoso que esta al centre de les cél.lules eucariotes.

 • CROMOSOMA :
   Cada u dels xicotets cuerpos es forma de bastoncells en que s'organitza la cromatina del nucli
   cél.lular durant la divisió cél.lular.

 • MÓL.LECULA :
   Conjunt de almenys dos átoms enlaçats covalents que formen un sistema estable i electricament neutre.

 • ADN :
   Ácid nucleic que conté instruccions genetiques usades en el derrarollo i funcionament de tots els
   organismes vius coneguts.

 • HERENCIA :
   Proces pel qual les caracteristiques dels individus es transmiteixen a su descendencia.

 • SEXO :
   Proces de convinació y mezcla de rasgos génetics.

 • GENOTIP :
   Conjunt de gens alelos d'un individu tant si es manifesten com si no.

 • FENOTIP :
   Aspecte estern de l'individu,d'epen dels seus gens pero també de l'ambient.
   Al fenotip,és manifesten els alels dominants.Nomes apareixera l'alel recesiu quan l'individu
   siga homocigotic.

 • MITOSIS :
   Metode de divisió cél.lular en que tots els cromosomes es trenquen per la meitat i cada u de les meitats va
   a una cél.lular fitxa.Durant la fase de creixement se fa una copia del ADN i en el que el següent cicle cada 
   cromosoma torna a tener 2 brazos.La mitosis genera cé.lules identiques. Serveix per a producir clons,si
   les cél.lules se separen,o individus pluricél.lulars a partir de un cigot.

 • MEIOSIS :
   Metode de divisió cél.lular especial de les gamete(cél.lules sexuals)ovuls i espermatozoides consisteix
   en reduir a la meitat el nom de cromosomes i es fa mitjançant dos divisions seguides sensse fer copia enmig

 • CARIOTIP :
   Conjunt de cromosomes caracteristiques de cada especie.
 • MENDEL :
   Va descubrir les lleis de la génetica.
    Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog educatiu i els comentaris estan moderats. No et molestes en voler-nos trollear, no els publicarem.