dissabte, 30 de novembre de 2013

MESCLES HOMOGENIES I HETEROGENIES

TIPUS DE MESCLES :

   -Disolució vertadera : Soles se pot separar per metodes quimics.

   -Suspensió : Mescla bastant estable , peró no es una disolució vertadera , es separa per metodes
   quimics.

   -Emulció : Mescla molt inestable , als minuts es separa i pasa de ser una mescla homogenea a ser una
   mescla heterogenea.

   -Dispersió i dispersió coloidal : La dispersió coloidal es molt estable.La dispersió es una mescla molt
   inestable se dispersa i despres es separa.

MATERIALS UTILITZATS :

   -Provetes.
   -Gots de precipitacions.
   -Graella.
   -Tub d'assaig.
   -Cullereta.
   -Aigua.
   -Lecitina de soja.
   -Oli.
   -Farina.

PROCEDIMENTS :

   -Tub nº1 : Mescla : Emulsió
                     Oli i aigua.
   -Tub nº2 : Mescla : Emulsió
                      Aigua , oli i 2 cucharades de lecitina.
   -Tub nº3 : Mescla : Suspensio
                     Aigua i farina.
   -Tub nº4 : Mescla : Disolució vertadera.
                     Aigua i sal.
   -Tub nº5 : Mescla : Dispersió coloidal.
                     Aigua i algubina.

Se menegen totes les mescles durant 5 minutos y després sen donem conter de que totes les mescles son homgenies.

      Noelia López i Lorena Balmes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog educatiu i els comentaris estan moderats. No et molestes en voler-nos trollear, no els publicarem.